CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
 

Uppdaterad 2011-03-21

SÄNDARAMATÖRENS ABC

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

 

 

 

 

 

 

AMATÖRRADIO - VAD ÄR DET?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt. Till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation.

Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

 

 1. Teknisk, experimentell
  Av tradition, har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimenterande.

   
 2. Kontaktskapande/fredsbevarande
  Sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.

   
 3. Kunskapsutvecklande
  Genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.

   
 4. Hjälpande
  I nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradiotrafiken haft avgörande betydelse.

   
 5. Bildande
  Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.
Nedan följer en lite fylligare förklaring till vad amatörradio är.

Avsnitten är fristående så Du kan läsa och ta del av det Du är intresserad av.

 

Top
 
Blueball Vad är amatörradio?
Blueball Vad är en sändaramatör?
Blueball Vem kan bli sändaramatör?
Blueball Vad krävs för att bli sändaramatör?
Blueball Vad kan man göra som sändaramatör?
Blueball Vänner över hela världen
Top
Radioamatörens/Sändaramatörens ABC
 
redball Alfabetet/Bokstavering
redball Amatörradiocertifikat/licens
redball Amatörfrekvenser/Bandplan
redball Anropssignal/Prefix
redball Antenner
redball APRS
   
redball Bandplan/Amatörfrekvenser
redball Besöksstationer
redball Bokstavering/Alfabetet
redball Bulletinverksamhet
   
redball CEPT-länder/Reciproka licenser/Förklaringsbrevet/Utlandsresa med amatörradiostation
redball Contest/Tävlingar
Top
 
redball Dagbok/Loggbok
redball Decibel
redball Definitioner för amatörradio
redball Diplom
redball Distrikt
redball Distriktsledare inom SSA
redball DXCC Lista
redball DX-ing och Kortvågslyssning
   
redball EchoLink
redball Elsäkerhet
   
redball Frekvenser/Bandplan
redball Förklaringsbrevet/CEPT-länder/Reciproka licenser/Utlandsresa med amatörradiostation
 
  Top
redball GMT/UTC/Tidsangivelse
   
redball Ham Shop
redball HQ-Nätet
   
redball IARU
redball IRC
redball ITU
   
redball JOTA
   
redball Kortvåg
   
redball Loggbok/Dagbok
Lyssnaramatör/SWL
Top
 
redball Meteorscatter
redball Morse - Telegrafi
redball Månstuds
   
redball Nödsignalering
redball Nödtrafik
   
redball Omvandlingstabell
   
redball PSK31
redball Packetradio
redball Prefix/Anropssignal
redball Provförrättare
Top
 
   
redball Q-förkortningar
redball QSL-kort/QSL-byrå
redball QTC
   
redball Radiopejlorientering
redball Radiotrafikansvariga
redball Reciproka licenser/Förklaringsbrevet/CEPT-länder/Utlandsresa med amatörradiostation
redball Repeatertrafik/Repeaterförteckning
redball RST-kod/Rapportkod
redball Rävjakt
   
redball SSA
redball SSA:s Utbildningskasse
redball Sambandstrafik
redball Satelliter
redball Sortomvandling
redball SOTA
redball Störningar
redball SWL/Lyssnaramatör
Top
 
   
redball Telegrafi - Morse
redball Tidningen QTC
redball Tidsangivelse/UTC/GMT
redball Trafikförkortningar
redball Trafiksätt
redball Tystnadsplikt
redball Tävlingar/Contest
   
redball Utbildningsmaterial/Utbildningskasse
redball UTC/GMT/Tidsangivelse
redball Utlandsresa med amatörradiostation/Reciproka licenser/Förklaringsbrevet/CEPT-länder
redball Utrustning
   
redball Vad är amatörradio?
redball Vad är en sändaramatör?
redball Vem kan bli sändaramatör?
redball Vad krävs för att bli sändaramatör?
redball Vad kan man göra som sändaramatör?
redball Vänner över hela världen
Top
Linje
 
Vad är amatörradio?

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik 
- icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11000 sändaramatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA . Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

Amatörradion har funnits sedan radions barndom. Många landvinningar har gjorts under åren. Från början dominerade telegrafin, numera används många olika slags sändningssätt. Grunden för en sändaramatör är intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk. Många har här grundlagt ett intresse för ett framtida yrke. Dagens teknik har revolutionerat amatörradion och utvecklingen går snabbt framåt, inte minst när det gäller digitala trafiksätt och satellittrafik.

Vem som helst kan bli sändaramatör. Det handlar om en vilja att utforska det okända och om att lära sig nya saker. Möjligheterna för sändaramatörer har under åren ökat. Idag finns det tilldelade frekvensband allt från långvåg, mellanvåg, kortvåg och upp till mycket höga frekvenser (mikrovågor).

För att inneha och använda en radiosändare krävs före 2004-09-30 ett amatörradiotillstånd utfärdat av Post- och telestyrelsen, PTS. Från 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat/licens av Sveriges Sändareamatörer, SSA eller PTS.

Top
Linje
 
Vad är en sändaramatör?

Bra Böckers lexikon 1980 ger följande definition: 
"Person som för nöjes skull bedriver radiotelegrafi eller radiotelefoni på kortvågsbanden."

Det är sant att vi sysslar med telegrafi och telefoni men vi har också under lång tid skickat texter och olika typer av bilder mellan oss. Sedan datorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar med andra via tangentbordet.

Det är riktigt att vi använder oss av kortvågsbanden, men de flesta sändaramatörerna börjar oftast på lite högre frekvenser för sina experiment. Många har en radiosändare för 145 eller 432 MHz, många av dessa radiostationer är monterade i bilar.

En annan del av vår hobby är att experimentera och bygga antenner, mottagare, sändare eller annan utrustning som kan förbättra våra möjligheter att använda vår radioutrustning.

En sändaramatör (även kallad radioamatör) är en person som före 2004-09-30 har amatörradiocertifikat och amatörradiotillstånd för att få använda amatörradiosändare. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat/licens för att få använda amatörradiosändare.

I Sverige var det tidigare Post- och telestyrelsen, PTS, som utfärdade amatörradiotillstånd samt tilldelade anropssignaler. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat/licens av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA och PTS.  

Amatörradiocertifikat/licens är ett slags "eterns körkort", ett kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare. Kunskaper krävs i elsäkerhet, reglementen, elteknik, radioteknik. Det finns inga på de elektriska säkerhetsbestämmelser men för Din egen säkerhet är det bra att även kunna dessa.

I Sverige finns det endast en certifikatklass, Amatörradiocertifikat/licens. Ett kunskapsbevis utfärdat och godkänt av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, eller av Post- och telestyrelsen, PTS.
 

Top
Linje
 
Vem kan bli sändaramatör?

Vem som helst kan bli sändaramatör. För amatörradiocertifikat/licens, avlägger Du prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare.

Många radioklubbar anordnar kurser. Hör med din närmaste radioklubb om de har någon kurs som passar Dig.

Det finns ingen nedre åldersgräns men eftersom det krävs kunskaper i elektricitetslära och radioteknik tror vi att Du bör ha gått årskurs 9 för att kunna avlägga provet.

Top
Linje
 
Vad krävs för att bli sändaramatör?

Amatörradiocertifikat/licens ger tillgång till samtliga frekvensband. Här krävs kunskaper i elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik. 
Det finns inga prov på de elektriska säkerhetsbestämmelser men för Din egen säkerhet är det bra att även kunna dessa. 

För Amatörradiocertifikat/licens behöver Du kunna lite om olika antenntyper, vågutbredning på olika frekvensbanden och vad som påverkar vågutbredningen, samt veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn. Grundläggande kunskap om hur en sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste Du lära dig några trafikförkortningar och radioreglementet.

För att klara certifikatet bör du ha matematikkunskap som motsvarar årskurs 9 i grundskolan. Du kan studera hemma eller också kontaktar Du närmaste radioklubb och hör om de har någon utbildning som Du kan delta i.

SSA har tagit fram Utbildningsmaterial/Utbildningskasse.

Du avlägger prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare. Förteckning över provförrättare finns på SSA:s webbplats. 

När Du klarat provet erhåller Du ett amatörradiocertifikat/licens, vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss kompetensnivå och som krävs för att få använda en radiosändare avsedd för amatörradiobanden. Nu erhåller Du också en anropssignal/amatörradiosignal.

Du kan studera hemma eller också kontaktar Du närmaste radioklubb och hör om de har någon utbildning som Du kan delta i.

Top
Linje
 
Vad kan man göra som sändaramatör?

Som licensierad sändaramatör har Du möjlighet att få kontakt med tusentals likasinnade runt om i världen. Du kan få kontakt med någon annan sändaramatör i samma stad/by eller i Europa, Afrika eller Amerika inom några minuter. Kontakterna kan ske via kortvåg eller på VHF/UHF. Hobbyn är väldigt bred och det finns många olika inriktningar. Du kan bygga egna antenner och utveckla radiokörandet, försöka samla så många radiokontakter i olika delar världen som möjligt, delta i någon av de tävlingar som anordnas. Med datorernas hjälp är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar/chattar med andra via tangentbordet.

Top
Linje
 
Vänner över hela världen

Amatörradio är en hobby, som är särskilt inriktad på radiokommunikation. Det är lätt att få vänner med amatörradions hjälp. Den når över alla gränser och vid resor besöker sändaramatörerna gärna varandra.

Du får god träning i att tala främmande språk. Vid kontakt med sändaramatörer utanför Sverige kommer Du vanligtvis att använda engelska, men Du får även möjlighet att träna på många andra språk om Du vill. Genom sin natur bidrar hobbyn till ökad förståelse mellan olika länder och folkslag.

Top
Linje
 
Alfabetet/Bokstavering

För att det inte ska bli missförstånd när man exempelvis talar om vilken amatörradiosignal man har, vad man heter eller var man bor brukar man bokstavera antingen med det internationella alfabetet eller det svenska bokstaveringsalfabetet.

Det internationella och svenska alfabetet finns på en separat webbplats.

Top
Linje

 

Amatörradiocertifikat/Amatörradiolicens

Från och med 1 april 1999 gäller nya föreskrifter för amatörradio.
Från och med 1 oktober 2004 reviderades föreskrifterna ytterligare.

Amatörradiocertifikat/Amatörradiolicens är ett slags "eterns körkort", ett kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare.

Top
Linje
 
Amatörfrekvenser/Bandplan

Varje region inom IARU (International Amateur Radio Union) har antagit en bandplan vars rekommendationer varje medlemsland åtagit sig att följa.

Tabeller över amatörfrekvenser/bandplaner (separat webbplats)

Top
Linje
 
Anropssignal/Prefix

Alla sändaramatörer har egen anropssignal. I Sverige var det tidigare Post- och telestyrelsen, PTS, som utfärdade amatörradiotillstånd samt tilldelade anropssignaler. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat/amatörradiolicens av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

Anropssignalen är unik och är utformad enligt internationella föreskrifter. 

Signalen börjar med ett prefix som består av bokstäver eller siffror+bokstav som talar om vilket land det är, därefter en siffra, samt suffix.

För Sverige gäller:
SA och SM för privatperson (fysisk person),
SK för radioklubbar/föreningar (juridisk person),
SL för Försvarsmakten och FRO (Frivilliga radioorganisationen),
7S och 8S för evenemang, jubileer samt tävlingar (contest),
SB, SC, SC, SE, SF, SG, SH, SI och SJ är specialsignaler.

Prefixbokstäverna och prefixsiffrorna sammanställs med en siffra, som vanligtvis utvisar ett visst distrikt eller område i ett land. Sedan kommer suffixet vilket är unikt just för Dig ("sändaramatörens personnummer").

Ex vis SM3LIV - SM = Sverige, 3 = 3:e distriktet, LIV = personliga suffixet.

På en separat webbplats hittar Du en förteckning över olika radioländers prefix (DXCC-lista).

Förteckning över internationella anropssignaler sorterade efter anropsserie, separat webbplats.

Förteckning över internationella anropssignaler sorterade efter land, separat webbplats.

Top
Linje
 
Antenner
Antenn
Antennen är en av de viktigaste delarna i en radioanläggning. Antennen skall stråla ut och ta emot radiovågorna. En fritt och högt placerad antenn är av stor betydelse, speciellt på de korta våglängder. De vanligaste antennerna är dipolantenner, GP-antenner (jordplansantenner) och yagiantenner (riktantenner).

Antenner, är ett område där man själv har stora möjligheter att experimentera. Utbudet av antennböcker är stort.

Bild av antennerna på SK3BG:s klubbstation i Sundsvall.
(Om Du klickar på bilden
kan Du se den större.)
Top
Linje
 
APRS

APRS, står för "Automatic Packet Reporting System". 
Systemet används av radioamatörer world wide. Systemet innebär att mobila och bärbara paketradioutrustningar byggs ihop med GPS-navigeringsmottagare. På det viset kan uppgifter om de rörliga stationernas identitet och position kontinuerligt överföras via paketradio över amatörradiobanden till terminaler med presentation på kartbilder.

Radiotrafiken till vissa digipeatrar förs även vidare till servrar på Internet så att man kan få fram information om APRS den vägen.

Top
Linje
 
Aurora

Ett speciellt fenomen som inträffar då partikelstrålningen från solen är som mest intensiv, norrsken respektive sydsken. På kortvåg märks detta främst på kortvågsbanden 80 meter och 40 meter där man får en mycket snabb QSB-fuller på signalen (QSB - se Q-förkortningar). På 20 - 10 meter får man väsande signaler, samt mycket starka kortvågssignaler på avstånd omkring 500 - 800 km. Aurorafenomenet är allmänt förekommande under hela året. Norrskenet kan förekomma under kortare perioder ca 5 -10 minuter upp till timmar eller dygn.

Top
Linje
 
Besöksstationer

På några orter i Europa finns  besöksstationer. Här kan man hyra in sig och köra amatörradio med mycket unika stationssignaler. Många sändaramatörer besöker under sina semestrar dessa besöksstationer. Ofta kan hyra in sig för någon timme, dygn, weekend eller vecka.

Nedan finns några länkar till dessa besöksstationer.

Sverige   
King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden  med den unika signalen SI9AM
http://www.si9am.se

SKØTM är Tekniska museets amatörradiostation och SSA:s (föreningen Sveriges Sändareamatörer) officiella besöksstation.
http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=15065


Sverige/Norge
ARIM, Amatörradio i Morokulien med den svenska unika signalen SJ9WL eller den norska unika signalen LG5LG
http://www.east.no/priv/la7tia/arim/


Svalbard
http://home.online.no/~polar-ps/fibonacci.htm

Vatikanen
HV3SJ

Top
Linje
 

Bulletinverksamhet

Varje vecka, med uppehåll under sommaren samt över jul- och nyårshelgerna, sänds en bulletin via kortvåg och på en del repeatrar samt via Packet Radio. Den innehåller information om aktuella händelser, meddelanden om möten och tips om DX-expeditioner som är på gång. Dessutom finns ett HQ-nät där styrelsen informerar och får synpunkter och information från deltagande medlemmar.

Redaktör för bulletinen är SM1WXC/Christer Wennström.

På en separat webbplats hittar du en tabell över SSA-bulletinens sändningstider.

 

Top
 
Linje
 

Decibel, dB

Begreppet decibel (dB) användas i teletekniken för att beskriva förlopp av effekt, ström och spänning. Begreppet förekommer även i t ex akustik där det då är fråga om ljudtryck.

Decibel är ett dimensionslöst uttryck för graden av dämpning alternativ förstärkning.

Positiva decibeltal brukar kallas för förstärkning.

Negativa decibeltal brukar kallas för dämpning.

Matematiken för att räkna ut decibel är krånglig, därför finns tabeller som kan vara till hjälp. Man kan dock lära sig att:

+ 3 dB svarar mot en dubblering av effekten och

- 3 dB svarar för en halvering av effekten.

På en separat webbplats hittar Du tabeller för:
dB-värden,
värden på antennvinst för några vanliga antenntyper
kabelförluster, dämpning i dB per meter kabel.

Top
Linje

 

Definitioner för amatörradio

Nödtrafik
Trafik för att förebygga eller reducera ytterligare skadeverkningar vid uppenbar risk för allvarlig person- eller egendomsskada eller då någon är svårt skadad eller i livsfara.

Amatörradiotrafik:
Icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte,

Amatörradiosändare:
En radiosändare för trafik på frekvenser inom i bilagan angivna frekvensband,

Amatörradiotillstånd:
Tillstånd av Post- och telestyrelsens för att använda amatörradiosändare för amatörradiotrafik, som utfärdades före 2004-10-01.

Amatörradiocertifikat/Amatörradiolicens:
Ett kunskapsbevis som utvisar att godkänt prov avlagts för att få använda amatörradiosändare. Efter 2004-10-01 utfärdar Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, amatörradiocertifikat/amatörradiolicens.

Radiotrafikansvarig:
En fysisk person med amatörradiocertifikat/amatörradiolicens som ansvarar för att amatörradiotrafiken hos en juridisk person bedrivs i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och föreskrifter i denna författning.

Top
Linje

 

Diplom

Du kan också "samla" på radiokontakter för att kunna ansöka om olika diplom. Sådana ges ut av olika länders amatörradioföreningar och radioklubbar. QSL-korten kommer till nytta när du skall visa, att Du har haft de radiokontakter som krävs för att erhålla ett visst diplom.

Några exempel på diplom är:

DXCC-diplomet är det mest prestigefyllda, där kravet är bevisade kontakter med minst 100 länder.
Diplomet ges ut av ARRL.

WAC (Worked All Continents) som visar att man haft kontakt med alla 6 kontinenter, Europa, Asien, Syd Amerika, Nord Amerika, Afrika och Oceanien. Diplomet ges ut av IARU.

WAS (Worked All States) som visar att man haft kontakt med alla USA:s stater. Diplomet ges ut av ARRL.

WASA (Worked All Sweden Award) som visar att man haft kontakt med alla Sveriges län, Diplomet ges ut av Sveriges Sändareamatörer, SSA.

WAZ (Worked All Zones) som visar att man haft kontakt med alla CQ-zoner  i världen. Diplomet ges ut av CQ Magazine.

Top
Linje

 

Distrikt

 

Distriksindelning Sverige är indelat i åtta amatörradiodistrikt.

På en separat webbplats hittar Du en förteckningen på distriktsindelningen samt en karta.

Top
Linje

 

SSA:s distriktsledare

I radioamatörsammanhang delas Sverige in i åtta olika distrikt. Medlemmarna i SSA (Sveriges Sändareamatörers Förening) har för varje distrikt valt en distriktsledare som Du kan kontakta om Du har frågor om amatörradio. Du kan även kontakta någon av de klubbar som finns i Din närhet.

En förteckning över SSA:s distriktsledare och deras vice finns på en separat webbplats.

Top
Linje
 
DXCC lista

Sändaramatörerna delar in världen i olika radioländer. Radioländerna sammanfaller inte alltid med den vanliga indelningen i länder. Alla radioländer har en egen serie av prefix.

DXCC-lista (separat webbplats)

Top
Linje
 
DX-ing och Kortvågslyssning

Vid amatörradiotrafik används ofta förkortningen DX för långt avstånd. Att lyssna på utländska radiostationer, gärna så avlägsna som möjligt, är för många en spännande, utmanande och trevlig hobby. DX är amatörradioförkortningen för "långdistans" och DX-aren strävar i sin hobbyutövning att höra så avlägsna och ovanliga radiostationer som möjligt. DX-hobbyn har förmodligen existerat lika länge som det funnits radiostationer att lyssna på. De flesta DX-are utövar sin hobby på de olika kortvågsbanden, men många erfarna DX-are har specialiserat sig på att med hjälp av mycket långa antenner, försöka avlyssna effektsvaga och i många fall mycket avlägsna radiostationer på mellanvågsbandet. Det finns t o m DX-are som har specialiserat sig på att med jämna mellanrum avlyssna vårt vanliga FM-band, för att under speciella atmosfäriska förhållande lyckas höra stationer som befinner sig på ett avstånd upp till 1800 km, ibland längre.

För den som ännu inte blivit radioamatör finns möjligheten att bli medlem i Föreningen, Sveriges Sändareamatörer, SSA, och få en lyssnarsignal. Då har Du möjlighet att skicka lyssnarrapporter (QSL-kort) till de amatörradiostationer som Du hör på banden. Du anger stationens signal, vilken frekvens Du hört dem på, vilket mode SSB/CW och med vilken signalstyrka Du har hört dem. Dessa lyssnarrapporter skickas på samma sätt som ett QSL-kort.

Top
Linje
 
EchoLink

EchoLink är kanske sändaramatörernas eget lilla skype eller msn. Med programmet EchoLink kan licensierade sändaramatörer över hela världen kontakta varandra via Internet med s k voice-over-IP (VoIP). Echolink används både av sändaramatörer som sitter vid sin dator med ett headset kopplat till ljudkortet och av sändaramatörer som använder sin amatörradioutrustning för att prata via Echolink.

Mer information finns bland annat på http://www.echolink.org
.

Top
Linje
 
Elsäkerhet

All elektrisk utrustning som skall anslutas till elnätet och som är avsedd att säljas till allmänheten måste vara godkänd av SEMKO (S-märkt) eller motsvarande myndighet i annat land (EG). Men kravet på godkännande gäller inte amatörradioutrustning.

Du bör inte arbeta med nätspänningsansluten utrustning om Du inte har kunskap och är säker på vad Du gör.

Mer information om elsäkerhet på separat webbsida.

Top
Linje
 
SSA:s Ham Shop

SSA har en Ham Shop där Du kan köpa speciallitteratur, läroböcker, kartor avsedda för sändaramatörer, tröjor, dekaler m.m. Här finns också ett stort sortiment av filter och annat som behövs för att åtgärda olika störningsproblem.

I tidningen QTC kan Du läsa vad som finns att köpa från SSA:s hamshop och även på SSA:s webbplats finns en förteckning över artiklarna.

Top
Linje
 
HQ-nätet

Lördagar kl 09.00 SNT (svensk normaltid) jämna veckor, sänds HQ-nätet på frekvensen 3705 +/- QRM. Uppehåll görs under sommaren samt över jul- och nyårshelgerna. Här får Du information från styrelsen, kansliet och funktionärerna om pågående och kommande aktiviteter. Som sändaramatör har Du möjlighet att ställa frågor, komma med förslag och ge synpunkter på verksamheten.

Top
Linje
 
IARU/ITU

Nationella amatörradioföreningar samarbetar internationellt genom IARU, International Amateur Radio Union, som deltar i det viktiga arbetet inom ITU, International Telecommunications Union. 
IARU:s viktigaste uppgift är att utveckla och bevaka radioamatörernas intressen i världen ex vis så samordnar man hur olika frekvensband ska användas för olika slag av trafik. 
SSA är medlem i IARU och bidrar både ekonomiskt och genom att delta i det internationella arbetet.

Top
Linje
 
IRC

IRC = Internationella svarskuponger.

Internationella svarskuponger är en tjänst inom "Världspostunionen UPU" och används av personer som vill betala portot för svarsbrev från ett annat land.

Posten Sverige AB/Posten Frimärken säljer från och den 1 januari år 2002 inte längre IRC-kuponger. Posten kommer dock även i fortsättningen att lösa in både gamla och nya kuponger.

Det är frivilligt för postföretagen inom UPU att sälja internationella svarskuponger. För närvarande är det 72 av UPU:s 198 medlemsländer som efter årsskiftet 2002 tillhandahåller kupongerna. Att lösa in kupongerna är däremot obligatoriskt för alla länder.

Anledningen att Posten slutat med försäljningen är att produktionen av kupongerna har fördyrats på grund av skärpta säkerhetskrav och att efterfrågan i Sverige är mycket liten och stadigt sjunkande.

Top
Linje
 
JOTA

Scoutföreningar runt om i världen arrangerar årligen (tredje hela helgen i oktober) JOTA, Jamboree On The Air (=scoutmöte i luften). Med hjälp av radioamatörer får scouter kontakt med andra scouter både i och utanför Sverige. Det är vanligt att de kontakter som knyts följs upp med brevväxling och kanske så småningom gemensamma läger.

Under JOTA-helgen ställer radioklubbar runt om i Sverige upp och demonstrerar amatörradio för scouter.

Top
Linje
 
Kortvåg

Kortvåg (HF) omfattar både rundradioband och amatörradioband mellan 3,0 MHz - 30,0 MHz.
Se tabell över frekvensband på separat webbplats.

Top
Linje

 

Loggbok/Dagbok

Det tidigare kravet att föra loggbok på alla "körda" radiokontakter upphävdes 1993.

Det finns dock skäl att man trots allt bör föra loggbok. Amatörradioverksamheten bygger på förtroende och då är det värdefullt att man har dokumenterat sin radiotrafik.

 • Många radioamatörer vill ha kvittenskort (QSL-kort) för körda radiokontakter. Loggboken är då underlag för QSL-korten.
 • Störningar på radio och elektronikutrustning kan komma från många olika håll. Det händer att sändaramatörer oförskyllt blir belastade för att de stör sin omgivning, då kan det vara värdefullt att kunna verifiera vilka tider och frekvenser man varit aktiv på och vilken uteffekt man haft.
 • Genom att studera sin loggbok kan man lära sig mycket om vågutbredningsfenomenen.
 • För att ansöka om diplom kan QSL-korten eller utdrag ur loggboken efterfrågas.
 • Om Du deltar i någon av de större internationella tävlingarna (contests) krävs att Du skickar in utdrag ur loggboken för den aktuella tävlingen.

Exempel på uppgifter som bör finnas i loggboken:

 1. Datum och klockslag för början/slut av varje radioförbindelse,
 2. Motstationens anropssignal,
 3. Den egna sändareffekten,
 4. Frekvensband,
 5. Sändningsslag (ex vis CW, SSB, RTTY),
 6. Uppgift om var man befinner sig (QTH),
 7. Övriga anteckningar ex vis Motstationens namn och QTH etc,
 8. QSL sänt/mottaget.

Om någon annan sändaramatör använder Din station bör Du skriva upp hans/hennes namn och anropssignal i loggboken.

Exempel på ett loggboksblad. (Om Du klickar på loggboksbladet kan Du se det större.)Loggbok
Top
Linje

 

Lyssnaramatör/SWL

En lyssnaramatör har ofta inte något amatörradiotillstånd för att sända, däremot kan han/hon lyssna och skicka lyssnarrapporter (QSL-kort) till de stationer som han/hon hör. En lyssnaramatör benämns ofta SWL (Short-Wave-Listener). Om lyssnaramatören är medlem i SSA har han/hon en lyssnarsignal som består av ett prefix, ett distriktsnummer och ett eget identifieringsnummer. Ex SM3-3697. Lyssnaramatören bor då någonstans i det tredje radiodistriktet i Sverige.

Många sändaramatörer har börjat som lyssnaramatörer eftersom det är en fin väg in i hobbyn. De stora fördelarna med att vara lyssnaramatör är att man:

 • lär sig Amatörradions uttryck/begrepp,
 • lär sig Prefixens uppbyggnad,
 • lär sig hur QSL-kort/QSL-hanteringen fungerar,
 • lär sig Vågutbredningsfenomen,
 • kanske fått kontakt med någon radioklubb,
 • etc
Top
Linje

 

Meteorscatter

Meteorscatter är ett annorlunda sätt att utöva amatörradio på. Precis som namnet antyder är meteorer inblandade i detta sätt att "kommunicera".

Till skillnad från ett vanligt QSO hinner man inte prata någon längre stund, eftersom kontaktens varaktighet avgörs av meteorens förmåga att reflektera radiosignalerna. 
Ett komplett QSO är när båda uppfattat varandras amatörradiosignal och rapport. Under sommarhalvåret är den sporadiska meteoraktiviteten så hög att man kan räkna med att det är fullt möjligt att genomföra ett meteorscatter-QSO när som helst på dygnet om man har en bra utrustning.

Hur gör man för att få kontakt via meteorscatter? Antingen bestämmer man ett s.k. sked eller så satsar man på random. Random är, som namnet avslöjar, en slumpartad metod. Man chansar helt enkelt på att det finns någon som lyssnar på den s.k. randomfrekvensen, 144.200 MHz för SSB och 144.100 för CW. Denna metod fungerar utmärkt när det är stora meteorskurar på gång. Mellan de stora skurarna är det fullständigt meningslöst att satsa på random. Då är det sked som gäller. Ett sked innebär att man bestämmer med motstationen vilken tidpunkt, frekvens, sändningshastighet och sekvensmetod man skall använda. Vanligast är att man använder 2.5 minutersperioder, och att den som bor i mest östlig longitud börjar sända.

Top
Linje

 

Morse - Telegrafi

Telegrafi är ett av de äldsta kommunikationssätten. Morsealfabetet härstammar från 1837 då Samuel Morse presenterade sitt första telegrafisystem.

sändaramatörTelegrafin kräver minimal bandbredd, och man kan med enkel utrustning nå långt och telegrafin är utmärkt när det förekommer störningar och är trångt på frekvensbanden.

Morsetecknen består av korta och långa teckendelar samt mellanrum. Man utgår från den korta teckendelen vars längd sätts till en enhet. En lång teckendel skall då vara tre enheter lång, d v s tre gånger längden av den korta teckendelen. Mellanrummet mellan teckendelarna inom tecknat skall vara en enhet långt. Mellanrummet mellan hela tecken inom ord eller teckengrupp görs tre enheter långt. Mellanrummen mellan hela ord eller teckengrupper görs sju enheter långt.På en separat webbplats finns en förteckning av de vanligaste morsetecknen, det finns fler.

Top
Linje

 

Månstuds

På de högre frekvenserna 50 MHz och uppåt kan man även kommunicera via månen. sk månstuds eller studsa mot norrsken. Vid norrsken så riktar man antennerna norrut och hör stationer söderut, ett vanligt kommunikationssätt. Förutom tal och telegrafi på VHF/UHF används även FM-bandet. Där länkas man vidare via repeatrar som är uppsatta runt om i Sverige.

Top
Linje
 
Nödtrafik/Nödsignalering

Nödsignalering förekommer dagligen i vårt samhälle. Främst tänker vi på nödsignalering när vi hör telefonnumret 112, men nödsignalering kan även förekomma på radio.

Definitionen för nödtrafik på radio är:
Trafik för att förebygga eller reducera ytterligare skadeverkningar vid uppenbar risk för allvarlig person- eller egendomsskada eller då någon är svårt skadad eller i livsfara.

Mer information om nödtrafik/nödsignalering på en separat webbplats.

Top
Linje

 
Omvandlingstabell

Många sändaramatörer anger temperaturen i Fahrenheit. På en separat webbplats har vi lagt ut en omvandlingstabell mellan Celsius och Fahrenheit.

Top
Linje

 

PSK31

PSK31 heter en ny mode främst för kortvåg men den har även provats via satellit (Oscar-10). PSK31 har utvecklats av Peter, G4PLX, och Pawel, SP9VRC. PSK31 är en extremt smalbandig fasskifts mode, endast ca 31 Hz bred. Det är en modern och mer avancerad variant av RTTY och kodning och dekodering görs med mjukvara direkt i PC:n.

För att titta på trafiken behöver du bara ansluta en sladd från hörtelefonutgången i mottagaren till PC:ns linjeingång och för att sända ansluts PC:ns linjeutgång via en dämpsats till sändaren mikrofoningång. Då utsänd energi koncentreras i en smal frekvens blir effektiviteten mycket god och man kan vanligtvis upprätta förbindelser med tex. Australien med bara 15 - 20 watts uteffekt.

En mängd olika datorprogram finns med vars hjälp man kan köra PSK.

Top
Linje

 

Packetradio

Packetradio är en digital kommunikationsmetod som påminner om e-mail. Det är en filöverföring mellan datorerna som är ihopkopplade med radio via BBS-er och digipeatrar i stora nät där överföringen kan ske på flera sätt. Packetmeddelanden till andra världsdelar sker ofta över satelliter. Överföringen sker med filerna uppdelad i delar, "paket", som försetts med tilläggsinformation för feldetektering och adressering. Överföringsprotokollet AX25 påminner om det som internetöverföringen använder. I regel används ett speciellt radiomodem som kallas TNC (=Terminal Node Controller) som i sig själv är en dator och oftast innehåller en "brevlåda" där meddelanden kan lämnas och hämtas automatiskt utan att operatören är närvarande. Överföringshastigheten är beroende på vilket våglängdsområde som används.

Top
Linje

 

Provförrättare

För att få erhålla amatörradiocertifikat/amatörradiolicens måste Du avlägga ett godkänt prov som visar Dina kunskaper i ellära, radioteknik, radioreglementen.

Prov avlägger Du hos Föreningen Sveriges Sändareamatörers provförrättare.

Aktuell provförrättarlista presenteras på SSA:s webbplats.

Top
Linje
 
Q-förkortningar

Särskilt vid telegrafikontakter används internationellt överenskomna koder och förkortningar för att minska antalet tecken och ord. Dessutom minskar risken för mottagningsfel på grund av språksvårigheter och störningar. 
Q-kodens användning utvecklades redan i mitten av 1800-talet.

Varje Q-kod består av tre bokstäver i bokstavsserien QAA-QZZ.

På en separat webbplats hittar Du de vanligaste Q-förkortningarna.

Top
Linje

 

QSL-kort/QSL-byrå

QSL är en förkortning som betyder "Jag kvitterar". Efter en radioförbindelse brukar radioamatörer skicka QSL-kort till motstationen. QSL kortet utgör ett bevis på att man haft kontakt och kortet innehåller upplysningar om frekvens, trafiksätt, signalrapport (om hur bra man hörts), oftast vilken utrustningen som använts och platsen varifrån radiokontakten kördes. Korten kan skickas via posten, men det blir dyrt. De flesta ländernas amatörradioorganisationer har QSL-byråer. QSL-kort

Förmedling av QSL kort till och från hela världen sköts i Sverige av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Som medlem kan man till ett lågt pris skicka  QSL-kort denna väg. För att minska portokostnaderna har de nationella radioorganisationerna i de olika länderna en intern distributionskanal.

Förutom som minne av radiokontakten används korten för att bevisa att man utfört de prestationer som krävs för att vara berättigad av vissa utmärkelser, ex vis "körda" radioländer. Utmärkelserna kan erhållas i form av diplom.

Att samla QSL-kort från vänner över hela världen är en trevlig del av hobbyn.

Läs mer om hur Du utformar QSL-kortet.

Top
Linje

 

Radiopejlorientering/Rävjakt

Radiopejlorientering, även kallad "rävjakt", är en speciell tävlingsform som liknar vanlig orientering, men där skärmarna ersätts av gömda radiosändare. Det gäller att med en liten mottagare bestämma riktningen till sändarna och med karta och kompass finna dem på kortast möjliga tid. 
Det förekommer mästerskapstävlingar i SM, NM, EM och VM i radiopejlorientering.

Top
Linje

Radiotrafikansvarig

En radioklubb måste ha en utsedd radiotrafikansvarig person som ansvarar för att all radiotrafik sker enligt gällande bestämmelser.  

Top
Linje

 
Reciproka licenser/CEPT-länder/
Förklaringsbrevet/Utlandsresa med amatörradiostation

Om Du åker utomlands och vill köra amatörradio kan Du normalt använda din vanliga amatörradiolicens (CEPT-licens) i vissa länder. Vissa restriktioner gäller dock för olika licensklasser etc. Vill Du veta mer besök European Radiocommunications Office, ERO:s webbplats,  som anger vad som gäller för olika länder.

För att köra radio i övriga länder krävs en temporär licens, vilken Du måste ansöka om. Olika regler gäller för övriga länder. Ta därför kontakt med SSA:s reciprokfunktioner, SM5KG, Klas-Göran Dahlberg på telefon 08-89 33 88, i god tid före resan så att alla papper är klara när det är dags att åka utomlands.

 

Top
Linje
 
Repeatertrafik/Repeaterförteckning

När man sänder med små mobila stationer som inte alltid har så bra antenner och kanske har låg effekt blir räckvidden inte så lång. Många radioklubbar har därför byggt relästationer på höga platser som ger bra räckvidd. Denna typ av relästation kallas för repeater eftersom den enbart återger sändningarna. Med en bra placerad relästation kan man ha ett täckningsområde på flera mil, trots att man med de mobila stationerna kanske bara kan ha direktkontakt över ett fåtal kilometer. En annan fördel med repeaterstationer är att de ofta fungerar som en gemensam samlingsfrekvens för den lokala radioklubben, staden etc.

På en separat webbplats hittar Du repeaterförteckningar för 23 centimeters-, 70 centimeters-, 2 meters-, 6 meters och 10 metersbanden.

Top
Linje

 

RST-kod/Rapportkod

Vid radiokontakter vill man vet hur bra man hörs hos motstationen. 
Radioamatörer över hela världen använder därför RST-koden. 
(Readability-läsbarhet, Strength-styrka och Tone-ton).

T = Tone används bara vid telegrafikontakter.

RST-koderna hittar Du på en separat webbplats.

Top
Linje

 

SSA

SSA, är de svenska radioamatörernas intresseorganisation och har cirka 5500 medlemmar. De flesta nationella amatörradioföreningar i världen är sammanslutna till IARU (International Amateur Radio Union), där SSA representerar Sverige. Föreningen arbetar ideellt och är givetvis religiöst och politiskt obunden.

Utöver att vara service- och samarbetsorgan för medlemmarna så sköter föreningen kontakterna med vår tillståndsmyndighet Post- och telestyrelsen och andra myndigheter samt bevakar de svenska sändaramatörernas intressen både inom Sverige och internationellt.

Föreningsarbetet utförs av ideellt arbetande funktionärer, medlemsvalda sektionsledare, distriktsledare och ordförande samt ett kansli med anställd personal, dessutom finns det många funktionärer med specialistkunskaper.

Mer information om SSA hittar du på deras webbplats
www.ssa.se

Top
Linje

 

Sambandstrafik

Radioamatörerna utgör en samhällsresurs som kan utnyttjas vid nödtillfällen eftersom de besitter trafikrutin och lämplig radioutrustning. Radioamatörer ställer ibland upp på samband vid t ex tävlingar av olika slag. Vi har också läst i tidningar eller hört på radio/TV om att radioamatörer ställt upp och förmedlat kontakter/information i olika krissituationer och naturkatastrofer.

Top
Linje

 

Satelliter

Radioamatörerna kommunicerar även via satelliter. Redan på 1970-talet använde radioamatörerna egna satelliter för radiokontakter mellan avlägsna orter på jorden. En av de mest kända var rymdstationen MIR. Det finns många satelliter i rymden som används av radioamatörer. För att veta när satelliten kan höras använder man ett satellitspårningsprogram som ger information om passagetider, höjd och avstånd. 
En del satelliter har korta passagetider och kort räckvidd medan en del satelliter täcker en stor del av vår värld och har långa passagetider. Man behöver inga höga effekter när man kör satellit och när satelliten är i din närhet så kan du få de mest överraskande kontakter från någon avlägsen del av vår värld.

Numera använder radioamatörerna även egna satelliter för radiokontakter mellan avlägsna orter på jorden. Satelliterna återutsänder de radiomeddelanden, som uppfångas från jorden. På så sätt ökar räckvidden. Eftersom höga frekvenser (kort våglängd) används kan antennerna vara små. Påverkan från jordatmosfären är liten vid radiokontakter mellan jorden och satelliterna, och sändarna kan därför ha låg effekt.

Mer information om satelliter hittar Du på AMSAT:s webbplats.

Top
Linje

 

Störningar

Förekommer störningar på ex vis radio/TV i närheten av en amatörradiostation blir radioamatören ofta misstänkt för att ha förorsakat störningarna.

Störningar kan delas in i två kategorier:

 1. Störningar orsakade av ovidkommande signaler från sändaren på andra frekvenser än den avsedda.
 2. Övriga störningar. Ofta är det inget fel på radioamatörens utrustning utan felet kanske snarare beror på olyckliga omständigheter samt dåligt kvalité på den störda apparaten/utrustningen.

Åtgärder

Man bör så snart som möjligt ta reda på om störningarna har något samband med det egna radiokörandet. Om så är fallet, kontrollera om det är något fel på den egna utrustningen.

Även om det inte är fel på den egna utrustningen så är trots allt den, en del av orsaken till störningen och man bör hjälpa till för att lösa den uppkomna situationen.

Störningslådor

SSA har tagit fram störningslådor som kan användas för att lokalisera och åtgärda störningar. Kontakta SSA:s distriktsledare i Ditt distrikt för vidare information.

Top
Linje

 

Sortomvandling

Omvandlingstabell (som pdf-fil)  mellan olika beteckningar inom Hertz, Volt, Ampere, Farad, Henry, Sekund,Watt och Ohm.

 
Top
Linje

 

SOTA

SOTA, Summits On The AIR, är en ny amatörradioföreteelse som går ut på att köra radio till eller från olika bergstoppar”. Det började 2003 med några sändaramatörer i Storbritanien kombinerade sitt intresse för friluftsliv, höga berg och amatörradio. Resultatet blev diplomprogrammet SOTA. Det hela går ut på att kontakta amatörradiostationer som befinner sig på bergstoppar. En lista finns framtagen över vilka berg som är godkända. Grundregeln är en lägsta höjd på 150 meter jämfört med omgivningen. Sverige är indelat i 9 regioner.

SM5KRI/Krister har en webbplats som handlar om SOTA
http://www.sm5kri.se/?page_id=3

Den officiella SOTA webbplatsen är
http://www.sota.org.uk/

Top
Linje

 

Tidningen QTC

 

QTC
Varje månad utkommer Föreningen Sveriges Sändareamatörers (SSA) tidning QTC. Tidningen innehåller information och artiklar om teknik och reportage från bland annat DX-expeditioner. Där hittar Du också regler för diplom och tävlingar med resultatlistor. Du finner också annonser på nya och begagnade radioutrustningar från både företag och enskilda amatörer.

Tidningen QTC kostar 45 kr/nummer. 
Är Du medlem i SSA:s får Du tidningen utan extra kostnad.

Bild av tidningen QTC nr 9/2000.
(Om Du klickar på bilden
kan Du se den större.)
Top
Linje

 

Trafikförkortningar

Utöver Q-förkortningarna förekommer även andra internationella trafikförkortningar, vanligen av engelska ord. sändaramatörer använder sig även av dessa förkortningar.

Förkortningarna bör inte användas i onödan, eftersom operatören vid motstationen kan få svårt att förstå meddelandet.

På en separat webbplats hittar Du en del av de trafikförkortningar som brukar förekomma.

Top
Linje

 

Trafiksätt

Radioamatörerna använder många olika sätt att "prata" med varandra. Det kan till exempel vara via text-, tal- eller bildöverföring.

Textöverföring
Telegrafi (MORSE), Telefax (RTTY), Data (AMTOR, PACKET)

Talöverföring
Telefoni (SSB, FM)

Bildöverföring
Fax, TV (SSTV, ATV)

Top
Linje

 

Tystnadsplikt m. m.

Lagar, förordningar och föreskrifter

För all elektronisk kommunikation finns det en gemensam lag: ”Lagen om elektronisk kommunikation 2003:389”.

Även amatörradion faller under denna lag.
(I första hand utgör den underlag för de föreskrifter som Post- och telestyrelsen utfärdar för amatörradio.)

Övrig lagtext av intresse för amatörradion är avlyssning, tystnadsplikt och straff. Valda avsnitt ur denna lag (2003:389) finns längre ner på denna sida.

Notera särskilt skillnaden mellan avlyssning och tystnadsplikt. Det är inte förbjudet att avlyssna ett QSO på amatörradiobanden. Innehållet får däremot inte föras vidare.

Läs mera på separat webbsida.

 

Top
Linje

 

Tävlingar/Contest

Naturligtvis så tävlas det inom amatörradion. Amatörradioföreningar i olika länder anordnar regelbundet olika slags tävlingar. I tal, telegrafi och digitala moder finns en uppsjö av tävlingar att delta i. Avsikten med dessa är att stimulera tävlingsintresset hos sändaramatörerna och att höja aktiviteten på amatörradiobanden. Det underlättar också vid "jakten" på ett speciellt radioland eller något speciellt diplom. Målet i tävlingen är att få så många (QSO) kontakter som möjligt under en viss tid.

CQ World Wide är ett exempel där hela världen deltar under 48 timmar. Segrarna där brukar få några tusen kontakter under den tiden. Det finns olika tävlingsklasser att delta i, du kan tävla själv eller vara fler operatörer på samma station eller ha fler sändare igång samtidigt. Det finns även tävlingar inom Sverige att vara med i.

Vill Du veta vilka tester som finns, besök SK3BG:s speciella webbplats om tester.

Top
Linje

 

Utbildningsmaterial/Utbildningskasse

SSA har tagit fram ett speciellt utbildningsmaterial - en utbildningskasse som innehåller:

 • Utbildningsboken Bli Sändaramatör” - Grundutbildning, (reviderad dec 2004) vilken innehåller tre delar - Teknik-Reglementen-Övningsfrågor med facit
   
 • Trafikhandboken (omtryckt december 2004) vilken ger fördjupade kunskaper i många delområden. 

Priset för utbildningskassen är 350 kronor inkl porto (priser gällande 2009-01-13.
Enklast beställer Du den genom att sätta in pengarna direkt på
SSA:s plusgiro 5 22 77-1
eller bankgiro 370-1075.
(Om Du köper 6 utbildningskassar betalar Du bara för 5 st.)

Top
Linje
 
UTC/GMT/Tidsangivelse

Eftersom världen är indelad i 24 tidzoner vardera med en timmes tidsskillnad uppstår problem om man alltid anger radiokontakten i sin egen lokala tid, exempelvis på QSL-kort, i tävlingar, i beräkningar när man följer satelliter etc. Tidzonerna utgår från en nollmeridian som går genom orten Greenwich i England.

Du bör därför ange tiden i UTC (Universal Time Coordinated). En något äldre beteckning för UTC är GMT (Greenwich Mean Time). Vill man förkorta det hela kan man ange bara U eller Z. Alla dessa beckningar UTC, GMT, U och Z är samma sak nämligen engelsk normaltid.

Top
Linje
 
Utrustning

När man erhållit sin amatörradiosignal och börjar som ny sändaramatör kan det tyckas som en stor investering att köpa både radiostation, antenner och övrig utrustning. Men man behöver oftast inte köpa allt på en gång och det finns en stor begagnad-marknad. Man börjar kanske med lite enklare utrustning och känner sig för, men rådfråga gärna en erfaren sändaramatör innan Du köper en begagnad utrustning. Om Du inte känner någon sändaramatör kontakta i så fall närmaste radioklubb så får Du säkert hjälp.

Storm
 
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV

web hit counter