CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkarArkiv

 
Uppdaterad 2009-01-27

HUR BLIR JAG RADIOAMATÖR/SÄNDARAMATÖR?

Vem som helst kan bli sändaramatör. För amatörradiocertifikat/licens avlägger Du prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare.

Många radioklubbar anordnar kurser. Hör med din närmaste radioklubb om de har någon kurs som passar Dig.

Det finns ingen nedre åldersgräns men eftersom det krävs kunskaper i elektricitetslära och radioteknik tror vi att Du bör ha gått årskurs 9 för att kunna avlägga provet.

 

Vad krävs för att bli sändaramatör?

Amatörradiocertifikat/licens ger tillgång till samtliga frekvensband. Här krävs kunskaper i elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik.

Det finns inga prov på de elektriska säkerhetsbestämmelser men för Din egen säkerhet är det bra att även kunna dessa.

För amatörradiocertifikat/licens behöver Du kunna lite om olika antenntyper, vågutbredning på olika frekvensbanden och vad som påverkar vågutbredningen samt veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn. Kunskap om hur en sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste Du lära dig några trafikförkortningar och radioreglementet.

För att klara certifikatet bör du ha matematikkunskap som motsvarar årskurs 9 i grundskolan. Du kan studera hemma eller också kontaktar Du närmaste radioklubb och hör om de har någon utbildning som Du kan delta i.

SSA har tagit fram Utbildningsmaterial/-Utbildningskasse.

 

Du avlägger prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare. Förteckning över provförrättare finns på SSA:s hemsida.

När Du klarat provet erhåller Du ett amatörradiocertifikat/licens, vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss kompetensnivå. Nu erhåller Du också en anropssignal/-amatörradiosignal.

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV