CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkarArkiv

 
Uppdaterad 2015-02-25

KURSER I SUNDSVALL

UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
 

 
KURSVERKSAMHET

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång
till samtliga amatörradiofrekvensband.

 

Kursens målsättning:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.

 

Omfattning:

5 kursdagar, en introduktionsdag samt två veckoslut med hemuppgifter.

Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön, Sundsvall.

 

Grundkunskaper:          

Grundskolans matematik för årskurs 9.

  
  Introduktion  -
Dag 1 av 5
   
 
  Lördag  24 januari 2015    
  09.00 - 12.00   Pass 1    
  12.00 - 13.00   Lunch    
  13.00 - 17.00   Pass 2    

 
  Utbildning -
Dag 2 och 3 av 5
   
 
  Lördag  31 januari 2015    
  09.00 - 12.00   Pass 1    
  12.00 - 13.00   Lunch    
  13.00 - 17.00   Pass 2    
  17.00 - 18.00   Middag    
  18.00 - 21.00   Pass 3    
 
  Söndag 1 februari 2015    
  08.00 - 12.00   Pass 1    
  12.00 - 13.00   Lunch    
  13.00 - 17.00   Pass 2    

 
  Utbildning -

4 och 5 av 5

   
 
  Lördag  28 februari 2015    
  09.00 - 12.00   Pass 1    
  12.00 - 13.00   Lunch    
  13.00 - 17.00   Pass 2    
  17.00 - 18.00   Middag    
  18.00 - 21.00   Pass 3    
 
  Söndag 1 mars 2015    
  08.00 - 12.00   Pass 1    
  12.00 - 13.00   Lunch    
  13.00 - 17.00   Pass 2    

 

 Datum för utbildningar:
Läs mer på www.sk3bg.se/utbildning.html

 

Kursavgift:                                  

Totalt 900 kronor           

Utbildningen kostar 450 kronor och
kurslitteraturen kostar 450 kronor.

 

Kursavgiften ska vara erlagd senast 2 veckor innan utbildningen påbörjas. 

Avgiften sätts in på Sundsvalls Radioamatörers Bankgiro 178-8298

  

Övriga avgifter:                           

Avgift för prov och utskrift av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.  

 

Antal platser:                           

Deltagarantalet begränsas till 6 personer.

  

Kurslitteratauren består av:
- Läroböckerna
     * Bli Sändaramatör - Grundutbildning

     * Koncept

- Trafikhandboken

- Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn

- Block och penna  

  

 

Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén

 

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och anmälan kontakta:

Christer Byström, SM3ESX
telefon 060 - 56 12 85
email sm3esx@telia.com

Jörgen Norrmén, SM3FJF

telefon 060 - 313 25 
email sm3fjf@telia.com

 

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls Radioamatörers klubblokal finns möjlighet till övernattning till en billig penning. Mer info på www.sidsjohotell.se

 

UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
Informationsblad om utbildningen i PDF-formatVart vänder jag mig i övrigt?

Sveriges Sändareamatörer - SSA
är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.
 

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

 


Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:
 

 

SSA Sektionsledare Utbildning
SA5BJM
Johan Mattsson
Uppsala

 

   

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV

web hit counter