CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkarArkiv

 
Uppdaterad 2006-03-11

KLUBBPROFILER
SOM VARIT INFÖRDA I SK3BG:s KLUBBLAD QRX

Klicka på pennan till vänster om respektive profil
för att ladda hem pdf-filen.
2002
Vid pennan
SM3BQC Arne Höglund QRX nr 4/02 (284 kB)
Vid pennan
SM3LDP Markku Koskiniemi QRX nr 3/02 (178 kB)
Vid pennan
SM3NXS Sten Holmgren QRX nr 2/02 (406 kB)
Vid pennan
SM3JVJ Lars Nordlander QRX nr 1/02 (226 kB)
Top of page

2001

Vid pennan
SM3EAE Lars Stöök QRX nr 4/01 (224 kB)
Vid pennan
SM3ESX Christer Byström QRX nr 3/01 (138kB)
Vid pennan
SM3TLG Hans Nilsson QRX nr 2/01 (237 kB)
Vid pennan
SM3MQF Curt Dufva QRX nr 1/01 (131 kB)
Top of page

2000

Vid pennan
SM3CER Jan-Erik Rehn QRX nr 4/00 (208 kB)
Vid pennan
SM3GSK Classe Bergman QRX nr 3/00 (131 kB)
Vid pennan
SM0JSM Eric Lund QRX nr 2/00 (249 kB)
Vid pennan
SM3NRY Thomas Gillgren QRX nr 1/00 (213 kB)
Top of page

1999

Vid pennan
SM3HXD Johan Öun QRX nr 4/99 (245 kB)
Vid pennan
SM3BP Olle Berglund QRX nr 3/99 (291 kB)
Vid pennan
SM3HJQ Valter Bruce QRX nr 2/99 (339 kB)
Vid pennan
SM3SJN Kent Billfors QRX nr 1/99 (322 kB)
Top of page

1998

Vid pennan
SM3ETC Jan Bergman QRX nr 4/98 (170 kB)
Vid pennan
SM0SMK Gunnar Kvarnefalk QRX nr 3/98 (175 kB)
Vid pennan
SM3BJV Gunnar Grönberg QRX nr 2/98 (406 kB)
Vid pennan
SM3TRV Leif Strandberg QRX nr 1/98 (93 kB)
1997
Vid pennan
SM3OAU Lars Grip QRX nr 4/97 (253 kB)
Vid pennan
SM3GQP Gullik Tjernström QRX nr 3/97 (78 kB)
Vid pennan
SM3RMR och
SM3VAQ
Björn Collén och
Inger Eriksson
QRX nr 2/97 (98 kB)
Vid pennan
SM3GBA Sven-Erik Fors QRX nr 1/97 (77 kB)
Top of page

1996

Vid pennan
SM3BSF Stig Östlund QRX nr 4/96 (94 kB)
Vid pennan
SM3CWE Owe Persson QRX nr 3/96 (67 kB)
Vid pennan
SM3DMP Thomas Rylander QRX nr 2/96 (65 kB)
Vid pennan
SM3JOS René P Joos QRX nr 1/96 (94 kB)
Top of page

1995

Vid pennan
SM3FXL Gunnar Olsson QRX nr 4/95 (74 kB)
Vid pennan
SM3UQS Mats Sundin QRX nr 3/95 (56 kB)
Vid pennan
SM3BCS Eskil Gustavsson QRX nr 2/95 (76 kB)
Vid pennan
SM3UQO Björn Olsson QRX nr 1/95 (85 kB)
Top of page

1994

Vid pennan
SM3DQU Arne Eriksson QRX nr 4/94 (39 kB)
Vid pennan
SM3BEE Georg Söderberg QRX nr 3/94 (18 kB)
Vid pennan

SM3AF

Sten Backlund
QRX nr 2/94 (45 kB)
Vid pennan
SM3TGL José Florholmen QRX nr 1/94 (109 kB)
Top of page

1993

Vid pennan
SM3CXS Jörgen Svensson QRX nr 4/93 (24 kB)
Vid pennan
SM3LXH Ingemar Persson QRX nr 3/93 (18 kB)
Vid pennan
SM3DVO Nisse Östman QRX nr 2/93 (107 kB)
Vid pennan
SM3AU Olle Olsson QRX nr 1/93 (105 kB)
Top of page

1992

Vid pennan
SM3MHD Curt Haglund QRX nr 4/92 (72kB)
Vid pennan
SM3AFR Tommy Olsson QRX nr 3/92 (19 kB)
 
Ladda hem Acrobat Reader
som Du behöver för att Du läsa PDF-filerna.
Top of page
 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV