CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkarArkiv

 
Uppdaterad 2006-03-11

SSA

SSA, är de svenska radioamatörernas intresseorganisation och har cirka 5500 medlemmar. De flesta nationella amatörradioföreningar i världen är sammanslutna till IARU (International Amateur Radio Union), där SSA representerar Sverige. Föreningen arbetar ideellt och är givetvis religiöst och politiskt obunden.

Utöver att vara service- och samarbetsorgan för medlemmarna så sköter föreningen kontakterna med vår tillståndsmyndighet Post- och telestyrelsen och andra myndigheter samt bevakar de svenska sändaramatörernas intressen både inom Sverige och internationellt.

Föreningsarbetet utförs av ideellt arbetande funktionärer, medlemsvalda sektionsledare, distriktsledare och ordförande samt ett kansli med anställd personal, dessutom finns det många funktionärer med specialistkunskaper.

Mer information om SSA hittar du på deras webbplats
www.ssa.se

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV