CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkarArkiv

 
Uppdaterad 2015-03-01

VAD ÄR AMATÖRRADIO?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation.

Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

1. Teknisk, experimentell

Av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimenterande.


 

 

2. Kontaktskapande/fredsbevarande

Sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.

 

 

3. Kunskapsutvecklande

Genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.

 

4. Hjälpande

I nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradiotrafiken haft avgörande betydelse.

 

5. Bildande

Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.


Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik - icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11000 radioamatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

Amatörradion har funnits sedan radions barndom. Många landvinningar har gjorts under åren. Från början dominerade telegrafin, numera används många olika slags sändningssätt. Grunden för en sändaramatör är intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk.

Många har här grundlagt ett intresse för ett framtida yrke. Dagens teknik har revolutionerat amatörradion och utvecklingen går snabbt framåt, inte minst när det gäller digitala trafiksätt och satellittrafik.

Vem som helst kan bli sändaramatör. Det handlar om en vilja att utforska det okända och om att lära sig nya saker. Möjligheterna för sändaramatörer har under åren ökat. Idag finns det tilldelade frekvensband allt från långvåg, mellanvåg och upp till mycket höga frekvenser (mikrovågor).

För att inneha och använda en radiosändare krävdes före 2004-09-30 ett amatörradiotillstånd utfärdat av Post- och telestyrelsen, PTS.

Från och med 2004-10-01 utfärdar Sveriges Sändareamatörer, SSA, 
amatörradiocertifikat/licens
.

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV

web hit counter